събития

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Последни новини

Създадена на 2022-06-16

Приключи обучението на лицата, включени в III група по проект „Подобряване достъпа до заетост“ по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“
Приключи обучението на лицата, включени в III група по проект „Подобряване достъпа до заетост“ по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“
КАТЕГОРИЯ новини
Приключи обучението на лицата, включени в  III група в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“  на проект  „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“,  финансиран по силата...

Създадена на 2022-05-31

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в IV група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ и "Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение" по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
Приключи груповото консултиране на лицата, включени в IV група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ и „Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ новини
Приключи груповото консултиране на лицата, включени в IV група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане“ и „Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение“...

Създадена на 2022-02-17

Прессъобщение
Прессъобщение
КАТЕГОРИЯ новини
На 09 февруари 2022 г. от 11:30 ч. и на 16 февруари 2022 г. от 13:00 ч. , в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23, бяха проведени „Публични консултации“, в изпълнение на...

Създадена на 2022-02-11

Община Белослав организира „Публична консултация“ за всички търсещи работа.
Община Белослав организира „Публична консултация“ за всички търсещи работа.
КАТЕГОРИЯ новини
Уважаеми госпожи и господа, В изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез...
„Публична консултация“
КАТЕГОРИЯ новини, съобщения
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 09 февруари 2022 г., от 11:30 часа, в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар...

Създадена на 2022-02-02

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КАТЕГОРИЯ новини
Уважаеми госпожи и господа, В изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез...

Създадена на 2021-10-13

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КАТЕГОРИЯ новини
На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа...

Създадена на 2021-10-07

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КАТЕГОРИЯ новини
На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа...

Създадена на 2021-10-04

Покана " Публична консултация"
Покана  “ Публична консултация“
КАТЕГОРИЯ новини
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 06 октомври, от 10.00 часа, в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и...

Създадена на 2021-09-03

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
В изпълнение на Дейност 2 „ Професионално информиране и консултиране“ по BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ стартираха дейностите за групово консултиране на лицата от целевите групи. Община Белослав продължава да набира желаещи...

Обяви за работа

Съобщения

Създадена на 2022-04-27

Стартира практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия ""Работник в озеленяването" на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5 „ Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
Стартира практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „“Работник в озеленяването“ на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5 „ Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ съобщения
Стартира практическата част от обучението за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия „“Работник в озеленяването“ на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5 „ Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“...

Създадена на 2022-04-22

Приключиха дейностите по теоретичната част от обучението на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5  „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“, по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
Приключиха дейностите по теоретичната част от обучението на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5  „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“, по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ съобщения
Приключиха дейностите по теоретичната част от обучението на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 5  „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности“, по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“....

Създадена на 2022-04-11

Приключи груповото обучение на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 4 „ Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“- обучение за придобиване на ключова компетентност 4 - „Дигитална компетентност“ и „Начална компютърна грамотност“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
Приключи груповото обучение на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 4 „ Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“- обучение за придобиване на ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ и „Начална компютърна грамотност“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ съобщения
Приключи груповото обучение на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 4 „ Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“- обучение за придобиване на ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ и „Начална...

Създадена на 2022-03-28

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на "Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение" по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ съобщения
Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на „Дейност 3 – Предоставяне на мотивационно обучение“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП...

Създадена на 2022-03-14

Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“.
КАТЕГОРИЯ съобщения
Приключи груповото консултиране на лицата, включени в III група в изпълнение на Дейност 2 „Професионално информиране и консултиране“ по проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Проекта е финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01,...
Покана "Публична Консултация"
Покана „Публична Консултация“
КАТЕГОРИЯ съобщения
„Публична консултация“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 16 февруари 2022 г., от 13:00 часа, в сградата на Община Белослав, с адрес гр....
„Публична консултация“
КАТЕГОРИЯ новини, съобщения
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 09 февруари 2022 г., от 11:30 часа, в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар...

Създадена на 2021-12-29

Приключи обучението по професия , Охранител'' , специалност "Физическа охрана на обекти"
КАТЕГОРИЯ съобщения
Приключи обучението на 15 лица от целевата група в изпълнение на Дейност 4 „Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова“  на проект „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран...

Създадена на 2021-09-03

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
В изпълнение на Дейност 2 „ Професионално информиране и консултиране“ по BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ стартираха дейностите за групово консултиране на лицата от целевите групи. Община Белослав продължава да набира желаещи...