ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

Община Белослав
Община Белослав
Община Белослав се намира в източната част на Област Варна, на 19 km западно от гр. Варна. На северозапад граничи с община Аксаково, на изток с община Варна, на югозапад с община Аврен, на северозапад...
Белослав Медия ООД
Белослав Медия ООД
Белослав Медия ООД е създадена през 2009 год. в гр.Белослав.
Агромаркет интернешънъл ООД
Агромаркет интернешънъл ООД
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ С...
„БАЛКАНСКИ“ ООД
"БАЛКАНСКИ" ООД
Производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, посредничество и комисионерство с тази продукция; вътрешна и външна търговия; експлоатация на заведения за хранене, ресторантьорство, забавни и електронни игри; вътрешен и международен туризъм, къмпинги и хотелиерство,...
„Банка ДСК“ АД
"Банка ДСК" АД
Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са...
"БЕЛАСКО" ООД
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БИТОВИ И ДЪЖДОВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ И ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАРКОВИ ПЛОЩАДИ И ГРАДИНИ; ИЗГРАЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, КАБЕЛНИ МРЕЖИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ...