ДИГИТАЛНА ТРУДОВА БОРСА БЕЛОСЛАВ

новини

Създадена на 2021-06-11

проект BG05M9OP001- 1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила",
проект BG05M9OP001- 1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“,
КАТЕГОРИЯ новини
Уважаеми госпожи и господа,В изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите...

Създадена на 2021-04-06

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Община Белослав подписаха тристранен договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Община Белослав
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Община Белослав подписаха тристранен договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Община Белослав
КАТЕГОРИЯ новини
На 01.03.2021 г., Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Община Белослав подписаха тристранен договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Община Белослав. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова...

Създадена на 2021-08-03

Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
Община Белослав продължава да набира желаещи лица за включване в проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“
КАТЕГОРИЯ новини
Уважаеми госпожи и господа,  В изпълнение на проект на Община Белослав, „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП  BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез...

Създадена на 2021-09-03

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
В изпълнение на Дейност 2 „ Професионално информиране и консултиране“ по BG05M9OP001-1.122-0001-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“ стартираха дейностите за групово консултиране на лицата от целевите групи. Община Белослав продължава да набира желаещи...

Създадена на 2021-10-04

Покана " Публична консултация"
Покана  “ Публична консултация“
КАТЕГОРИЯ новини
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 06 октомври, от 10.00 часа, в сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926″ гр. Белослав, ул.“Св.Св.Кирил и...